Posts

Aplikasi SACA&D (Southeast Asian Climate Assessment & Dataset)

Dulunya bermula dari project DiDah. DiDaH Digitasi Data Historis (digitalisasi data iklim) --> Sacad (portal data) Southeast Asian Assessment & Dataset (SACA&D): ICA&D  (International Climate Assessment & Dataset) …